Regulamin
  1. O sklepie internetowym:

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.haustechnik.sklep.pl prowadzony jest przez ENER-PRO Tomasz Czapiewski z siedzibą pod adresem: 80-175 Gdańsk ul. Jasieńska 86/7; NIP: 5552008002

 

  1. Polityka administrowania danych osobowych

2.1 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest ENER-PRO Tomasz Czapiewski z siedzibą pod adresem: 80-175 Gdańsk ul. Jasieńska 86/7; NIP: 5552008002.  

2.2 Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

2.3 Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

2.4 Dane osobowe są przechowywane i chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

  1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

3.1 Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.haustechnik.sklep.pl i realizowane wg. kolejności ich składania.

3.2 Składając zamówienie Klient dokonuje wyboru towaru, sposobu płatności oraz miejsca dostawy.

3.3 Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z ważnych powodów, o zaistnieniu których niezwłocznie poinformuje Kupującego, w szczególności gdy z przyczyn niezależnych (takich jak błąd systemu komputerowego) wykonanie umowy zgodnie ze złożonym zamówieniem okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione.

3.4 Klient składa zamówienie za pomocą formularza zamówień w Sklepie Internetowym

3.5 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony.

3.6 Przy realizacji każdego zamówienia wystawiamy fakturę lub paragon.

 

  1. Czas realizacji zamówienia:

4.1 Czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu zależy od rodzaju towaru i jest podawany przy jego opisie w sklepie internetowym.

4.2 Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu i czas dostarczenia przesyłki przez spedytora.

4.3 Produkty cyfrowe (np. pliki, linki do plików udostępnionych na serwerze) przesyłane są niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności za produkt. Zakupione materiały są wówczas możliwe do pobrania i skorzystania z produktu, zaraz po wysłaniu wiadomości.

 

  1. Sposoby płatności

5.1 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego:

5.1.1 Płatność przelewem online na rachunek bankowy Sprzedawcy*.

- Deutsche Bank Numer rachunku: 57 1910 1048 2216 6922 0737 0001
5.1.2 Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, wyłącznie przy wyborze sposobu dostawy Pocztą Polską (PACZKA 24).
5.1.3 Płatność za produkt cyfrowy (plik, link do plików umieszczonych na serwerze) wyłącznie za pośrednictwem Przelewy24.pl

Płatności elektroniczne realizowane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Więcej informacji na stronie internetowej systemodawcy www.przelewy24.pl

 

 6. Termin płatności:

6.1 W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem oraz płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 
6.2 W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 

* Ze względu na możliwe trudności z przelewem zwrotnym prosimy o niedokonywanie przelewów drogą tradycyjną (na poczcie, za pomocą agencji pocztowych lub w placówce banku).

 

  1. Dostawa

7.1 Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7.2 Dostawa fizycznego Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 
7.3 Odbiór osobisty Produktu w siedzibie firmy jest niemożliwy.
7.4 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
Paczkomaty24, przesyłka Poczta Polska (w tym za pobraniem), przesyłka cyfrowa na adres e-mail.

7.5 Czas realizacji zamówienia określony jest w opisie danego Produktu. 

 

  1. Rezygnacja z zamówienia

W przypadku rezygnacji ze złożonego zamówienia prosimy o jak najszybszy kontakt z opiekunem sklepu na adres kontakt@haustechnik.sklep.pl Rezygnacja z zamówienia jest możliwa tylko w przypadku jeśli towar nie został jeszcze wysłany do Klienta.

 

  1. Odstąpienie od umowy i zwroty

9.1 Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

9.2 Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia Poduktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.3 Odstąpienie Klienta (konsumenta) od umowy kupna jest możliwe w terminie 14 dni od daty objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta (konsumenta)  lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik lub od dnia zawarcia umowy.

9.4 Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta (konsumenta) o odstąpieniu od umowy, zostaną zwrócone konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.5 Klient (konsument) pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

9.6 Zwrot płatności zostanie wykonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient (konsument). W przypadku, gdy Klient za towar dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wtedy, gdy będzie odesłany kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

9.7 Towar należy zwrócić na adres:

ENER-PRO Tomasz Czapiewski

Ul. Jasieńska 86/7

80-175 Gdańsk

9.8 Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć podpisane pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży oraz numer konta bankowego, na jaki Sprzedający ma zwrócić zapłatę.


-dla osób płacących przelewem lub za pobraniem - oświadczenie

- dla osób płacących on-line za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl- oświadczenie


9.9.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Powyższe zapisy zostają wysłane kupującemu w treści maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia produktu cyfrowego.

9.10 Odstąpienie od umowy dla produktu cyfrowego (plik, link do plików do pobrania  z serwera) 

Po  zakupie produktu cyfrowego, kupujący dostaje maila z potwierdzeniem zamówienia w którym zostaje określona polityka odstąpienia od umowy dla tego typu produktu. Jest tam określone,iż po wykonaniu zapłaty za produkt cyfrowy Zaksięgowanie płatności za produkt cyfrowy zakupiony w Sklepie skutkuje wysłaniem automatycznej wiadomości e-mail na wskazany przy zakupie adres, z plikiem lub linkiem do pliku, stanowiącym przedmiot sprzedaży. Ponieważ w takim przypadku nie ma sposobu na monitorowanie pobrania pliku, jako dostarczenie produktu cyfrowego uważa się wysłanie maila z produktem do kupującego, a kupujący po otrzymaniu na skrzynkę pocztową maila traci prawo do odstąpienia od umowy.

 

    10. Reklamacje

10.1 Sklep www.haustechnik.sklep.pl zobowiązany jest dostarczyć towar bez wad i zgodny z zamieszczonym opisem produktu

10.2 W przypadku, gdy towar ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.

10.3 Składanie reklamacji
W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Formularz zwrotu/reklamacji
Wypełnij formularz zwrotu/reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu, data wystąpienia wady i opis wady.

Odesłanie produktu
Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury zakupu.

Wysyłka
Reklamowany produkt należy wysłać na adres:
ENER-PRO Tomasz Czapiewski
ul. Jasieńska 86/7
80-175 Gdańsk

10.4 Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez Sklep.
10.5 Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.
10.6 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

    11. Postanowienia końcowe

11.1W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

11.2 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania zmienionego regulaminu na stronie www.haustechnik.sklep.pl

 

12.  Dane kontaktowe:

ENER-PRO Tomasz Czapiewski

Ul. Jasieńska 86/7

80-175 Gdańsk

NIP: 5552008002

REGON: 221734900

e-mail: kontakt@ener-pro.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl